Platby měsíčních příspěvků

číslo účtu : 107-1040803339/0800
konstantní symbol: 0558
měsíčně : 400 kč.

variabilní symbol: zpráva pro přijemce - jméno příjmení dítěte
 

Sourozenci v klubu platí pouze za jednoho.